Prawo autorskie

Opracowujemy i dokonujemy analizy wszelkich umów związanych z prawem autorskim, jak i prawami do wizerunku. Reprezentujemy klientów w zakresie dochodzenia roszczeń, na etapie przedsądowym i w sporach sądowych dotyczących naruszeń autorskich praw osobistych i majątkowych oraz praw do wizerunku.


Usługa obejmuje min.:

- doradztwo prawne w sprawach ochrony praw autorskich, praw do wizerunku, dóbr osobistych,


- opracowywanie umów dotyczących praw autorskich i praw pokrewnych, w tym umów licencyjnych, jak również umów wizerunkowych,


- prowadzenie postępowań przedsądowych, jak i sądowych w sprawach naruszeń praw autorskich, dóbr osobistych, czy praw do wizerunku.

Kancelaria Doradztwa Prawnego Marlena Kalisiewicz

NIP: 5291788106

REGON: 381581444

Dane kontaktowe:

Tel: +48 791 910 830

mail: marlena@kancelariakalisiewicz.pl

  • Biały Deezer Ikona
  • LinkedIn - Biały Krąg
  • White Facebook Icon