top of page

Prawo autorskie

Opracowujemy i dokonujemy analizy wszelkich umów związanych z prawem autorskim, jak i prawami do wizerunku. Reprezentujemy klientów w zakresie dochodzenia roszczeń, na etapie przedsądowym i w sporach sądowych dotyczących naruszeń autorskich praw osobistych i majątkowych oraz praw do wizerunku.


Usługa obejmuje min.:

- doradztwo prawne w sprawach ochrony praw autorskich, praw do wizerunku, dóbr osobistych,


- opracowywanie umów dotyczących praw autorskich i praw pokrewnych, w tym umów licencyjnych, jak również umów wizerunkowych,


- prowadzenie postępowań przedsądowych, jak i sądowych w sprawach naruszeń praw autorskich, dóbr osobistych, czy praw do wizerunku.

bottom of page