top of page

KancelariaPrawo w sektorze medialnym odgrywa niezwykle silną rolę rzutującą na działalności biznesu, a w przypadku jego zaniedbania - na klęsce przez obostrzenia. Wspieramy rozwój działalności gospodarczych, spółek z grup kapitałowych jak również osób fizycznych poprzez budowę silnej podstawy bezpieczeństwa ich klientów oraz ich samych.


 

JAKIEGO WSPARCIA UDZIELAMY?


Od blisko 7 lat kariery zawodowej w korporacjach różnego sektora oraz 3 lat pod własną marką, Kancelaria dba o interesy biznesowe małych, średnich i dużych przedsiębiorstw jak i klientów indywidualnych.


Specjalizacje prawne Kancelarii:


Ochrona danych osobowych

 • audyt zgodności z przepisami | analiza ryzyka z RODO

 • opracowywanie dokumentów ochrony danych osobowych

 • przygotowywanie wzorów umów z pracownikami / podwykonawcami / kontrahentami

 • szkolenia dla pracowników z zakresu RODO, ochrony danych, przepływu informacji

 • pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych

 • wsparcie Inspektora Ochrony Danych

 • analiza skutków dla ochrony danych – DPIA

 • zapewnianie działania organizacji z uwzględnieniem ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślnej ochrony danych (privacy by design i privacy by dafault)

 • transgraniczne przekazywanie danych

 • pełne wdrożenie RODOPrawo medialne

 • doradztwo w zakresie kontaktów z mediami

 • stanowisko rzecznika prasowego

 • przygotowywanie treści sprostowań i oświadczeń

 • doradztwo biznesowe i strategiczne w sytuacjach kryzysu medialnego


Umowy

 • zawieranie i rozwiązywanie kontraktówtaw ; adaptacja dokumentacji do aktualnychz przepisów prawa

 • zawieranie oraz rozwiązywanie kontraktów

 • analiza / uchylanie od skutków prawnych zawartych umów

 • sporządzanie pism, kontraktów i innych aktów prawnych

 • przygotowywanie umów NDA, o zachowanie poufności ; o zakazie konkurencji


Obsługa kampanii reklamowych

 • przygotowywanie regulaminów ; zasad konkursowych ; warunków udziału

 • zgłaszanie loterii oraz prowadzenie akcji

 • rozpatrywanie reklamacji konkursowych / promocji / kampanii reklamowych

 • przygotowywanie kontraktów z influencerami, fotografami, mediami oraz innymi wykonawcami


Chcesz dowiedzieć się więcej lub masz pytania? Napisz wiadomość >>>

Chcesz poznać firmowe pakiety wsparcia prawnego firmy? Sprawdź ofertę >>>

bottom of page