top of page

Nowe Technologie

Wzmacniamy sektor nowych technologii asystując przy sporządzaniu umów licencyjnych oraz w aliansach strategicznych i partnerstwach korporacyjnych.


Dbamy o prawne zagwarantowanie całkowitej ochrony własności intelektualnej Klientów oraz zapewniamy pełną obsługę prawną przy porozumieniach o współpracy na rzecz rozwoju oraz porozumieniach badawczo-rozwojowych, komercjalizacji wyników badań naukowych, a także podczas przygotowywania umów outsourcingowych i dystrybucyjnych.


Usługa obejmuje:

- wsparcie prawne startupów z gałęzi IT i newtech,

- prawna regulacja aplikacji mobilnych i webowych, w tym SaaS,

- strukturyzacja i przygotowanie rekomendacji prawnej do przeprowadzenia ICO pod prawem polskim

- kompleksowa obsługa prawna w zakresie utworzenia kantoru oraz giełdy opartej o Blockchain pod prawem polskim.

bottom of page