top of page

e-Commerce

Zapewniamy kompleksowe wsparcie podmiotom zajmującym się internetową sprzedażą towarów i usług. Dbamy o optymalne uproszczenie prowadzenia działalności e-commerce przy jednoczesnym zapewnieniu jej zgodności z prawem.


Pomagamy przy tworzeniu i audycie statutów oraz regulaminów, a także podczas tworzenia i opiniowania umów, procedur i reklamacji. Dbamy również o zabezpieczenie klientów w kwestiach związanych z ochroną praw autorskich, ochroną konsumentów oraz praw osobistych i majątkowych w sieci. Zajmujemy się również wsparciem przy wdrożeniu ochrony danych osobowych (RODO).


Usługa obejmuje:

- audyt prawny stron internetowych,


- opracowanie regulaminów stron internetowych oraz sklepów internetowych,


- wdrożenie ochrony danych osobowych (RODO),


- przygotowywanie umów związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną.

bottom of page