top of page
Przenieś wizję 
biznesową
w rzeczywistość - pomożemy Ci w tym


Na Twoją wiadomość odpowiem najszybciej jak to możliwe, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin.

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Doradztwa Prawnego Marlena Kalisiewicz z siedzibą przy ul. Al. Olszowa 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, o numerze NIP: 5291788106, REGON: 381581444.. Twoje dane będziemy wykorzystywać w celu podjęcia kroków do zawarcia i realizacji umowy związanej z ochroną danych osobowych. Podstawą jest dla nas RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L z 2016 119 s. 1), a dokładnie jego art. 6 ust. 1:

 lit. c, czyli nasza umowa, • lit. b czyli obowiązki prawne, • lit. f czyli prawnie uzasadniony interes. W każdej chwili możesz skorzystać z przysługujących Ci praw, co do Twoich danych: poprosić o udzielenie  informacji o tym, w jaki sposób i w jakim zakresie je przetwarzamy, zwrócić się o kopię swoich danych osobowych, zażądać sprostowania swoich danych (jeśli zostały błędnie zapisane lub jeśli się zmieniły), ich usunięcia,  ograniczenia przetwarzania, zażądać przekazania swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu komputerowego. Otrzymane dane możesz samodzielnie przekazać wybranemu administratorowi. Ponadto, jeśli będzie to technicznie możliwe, przy zachowaniu odpowiednich standardów bezpieczeństwa, możemy na Twoje żądanie zrobić to bezpośrednio. Jeśli uważasz, że naruszamy prawa zawsze możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Twoje dane będziemy przechowywać przez cały czas trwania naszej współpracy a po niej, zależnie od odpowiednich przepisów. Podanie danych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale konieczne byśmy mogli podjąć kroki zmierzające do zawarcia oraz realizacji umowy.

Dziękuję za wiadomość!

Beige Lotus Icon Fitness Logo-2.png
bottom of page